Diagnostyka i leczenie stawu biodrowego

Biodro to jeden z największych stawów człowieka. Przenosi ogromne obciążenia i w przypadkach nieprawidłowej budowy, urazów – złamań, zwichnięć – powoduje rozwój zmian zwyrodnieniowych, nasilenie dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości. Choroby stawu biodrowego dotyczą pacjentów w każdym wieku zarówno noworodków, dzieci w okresie rozwojowym, osób dorosłych oraz w podeszłym wieku. Dlatego badania profilaktyczne dzieci we wczesnym okresie niemowlęcym mają szczególne znaczenie w zapobieganiu nieprawidłowego rozwoju stawu i zmniejszeniu występowania zmian chorobowych u osób dorosłych. Doktor Jacek Kubicki proponuję szeroką ofertę diagnostyki i leczenia schorzeń stawów biodrowych  u pacjentów w każdym wieku. Poznaj możliwości specjalistycznej przychodni Ortodentika.

Artroskopia biodra

Artroskopia stawu biodrowego jest metodą mało inwazyjnego leczenia operacyjnego pozwalającą na leczenie schorzeń   biodra z niewielkich dostępów operacyjnych. Kwalifikacja do leczenia odbywa się na podstawie badania klinicznego, badań diagnostycznych zdjęć Rtg w niektórych przypadkach również  Tomografii Komputerowej. Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym. W pierwszej dobie pooperacyjnej pacjent jest pionizowany i porusza się z pomocą kul łokciowych z częściowym obciążaniem operowanej kończyny. Włączony zostaje program wczesnej rehabilitacji, pobyt w szpitalu najczęściej obejmuje ok. 3 dni.  Wskazaniami do leczenia operacyjnego metodą artroskopową są uszkodzenia obrąbka stawowego, wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawu u osób młodych, konflikt udowo-panewkowy, uszkodzenia chrząstki. Korzyścią metody małoinwazyjnej jest wczesne uruchomienie pacjenta, krótki okres hospitalizacji, niewielkie dolegliwości bólowe w okresie pooperacyjnym, minimalizacja uszkodzeń tkanek okołostawowych.

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego – endoprotezoplastyka

Endoprotezoplastyka (alloplastyka) stawu biodrowego jest zabiegiem operacyjnym, podczas którego zmienione chorobowo elementu stawu biodrowego zostają zastąpione sztucznymi elementami. Najczęstszą przyczyną przeprowadzenia tego typu operacji jest choroba zwyrodnieniowa, zwana koksartrozą. Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych odbywa się na podstawie badania klinicznego, badania Rtg, w niektórych przypadkach rozszerzonych o badanie Tomografii Komputerowej. Wskazaniami do leczenia operacyjnego są nasilone zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające stawu w wyniku których występują silne dolegliwości bólowe, nieustępujące po lekach przeciwbólowych, bóle nocne, postępujące ograniczenie ruchomości stawu. Nasilenie dolegliwości bólowych stawów kolanowych i kręgosłupa. Po przeprowadzeniu zabiegu niezbędna jest współpraca ze strony pacjenta w procesie  rehabilitacji. 

Dysplazja stawu biodrowego

Dysplazja stawu biodrowego jest jedną z najczęstszych wad wrodzonych, występujące w Polsce u 2-4% noworodków (częściej u dziewczynek). Przyczyną dysplazji zazwyczaj są uwarunkowania genetyczne (dodatni wywiad rodzinny – występowanie u matki, rodzeństwa), choć może też być skutkiem ultafizjologicznego ułożenia  płodu – szczególnie ułożenie pośladkowe płodu. Następstwem nieleczonej dysplazji jest nieprawidłowy rozwój stawu doprowadzający do szeregu powikłań w okresie wczesnodziecięcym i życiu dorosłym. 

Bardzo istotny jest okres rozpoznania wady i wdrożenie odpowiedniego leczenia specjalistycznego. Zalecane badania profilaktyczne powinny być przeprowadzone ok. 4-6 tygodnia życia u każdego dziecka, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka wystąpienia wady. Pełna ocena stawów biodrowych obejmuje badanie kliniczne oraz badanie USG. Badanie jest bezbolesne, polega na wykonaniu specjalistycznych testów stabilności stawów, zakresu ruchomości oraz oceny kształtu stawu na podstawie badania USG. W przypadku rozpoznania choroby wdrażane jest specjalistyczne leczenie aparatami unieruchomiającymi (poduszki, uprzęże, szyny) a okres leczenia uzależniony jest od stopnia nasilenia wady, okresu rozpoznania, postępu leczenia ocenianego na podstawie zalecanych wizyt kontrolnych i kompleksowego  badania obejmującego badanie kliniczne i badanie USG, Rtg. Bardzo istotnym elementem leczenia jest ścisła współpraca rodziców i stosowanie się do zaleceń lekarskich.

Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych obejmuje prawidłową pielęgnację noworodka. Obejmuje prawidłowe ułożenie, zalecane szerokie pieluchowanie, noszenie w pozycji „żabki” unikania układania na boku.

Zachęcamy do wizyt w przychodni Ortodentika, gdzie przeprowadzane są badania profilaktyczne i leczenie w przypadkach rozpoznania dysplazji stawów biodrowych.

 Leczenie urazów

Złamania w obrębie stawu biodrowego i uszkodzenia tkanek miękkich to niezwykle bolesne wymagające opieki specjalisty i obarczone szeregiem powikłań miejscowych i ogólnoustrojowych. Zazwyczaj dochodzi do nich w wyniku wypadków komunikacyjnych i upadków z wysokości w urazach wyskoenergetycznych u osób młodych oraz w wyniku urazów niskoenergetycznych u osób starszych – upadków z własnej wysokości. Te ostatnie związane są często z współistniejącą osteoporozą. Złamania u osób młodych często powodują powstawania wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego.

Złamania u osób w wieku podeszłym najczęściej wymagają leczenia operacyjnego w celu szybkiej pionizacji i uniknięcia szeregu groźnych powikłań dla długotrwałego unieruchomienia w obrębie łóżka takich jak:

  • odleżyny,
  • powikłania zatorowo-zakrzepowe,
  • infekcje układu oddechowego,
  • nasilenie niewydolności układu krążeniowo-oddechowego.

Niepokojącymi objawami po upadku osoby w podeszłym wieku są ból okolicy biodra lub kolana, obrzęk, krwiak, bóle podczas prób obciążania kończyny, nieprawidłowe ułożenie kończyny. W takich przypadkach konieczna jest konsultacja lekarska i wykonanie zdjęcie Rtg.

Ważna jest profilaktyka upadku u osób starszych obejmująca usunięcie wszelkich chodniczków i dywaników w pomieszczeniach, gdzie samodzielnie poruszają się osob , stosowanie mat antypoślizgowych w łazienkach, bezpiecznego obuwia.

Zapalenie kaletki krętarza większego

Choroba spowodowana stanem zapalnym tkanek miękkich zlokalizowanych okolicy krętarza kości udowej. Objawami są dolegliwości bólowe bocznej powierzchni stawu biodrowego podczas chodzenia, zmiany pozycji ciała, bolesność palpacyjna przy ucisku. Bóle czasem o charakterze promieniowania do bocznej powierzchni uda i okolicy pośladka. Wskazana konsultacja lekarska, rozpoznanie na podstawie badania klinicznego, badania USG i badania RTG. W leczeniu stosowane leki przeciwzapalne, fizykoterapia, kinesiotaping, w niektórych przypadkach iniekcje miejscowe leków sterydowych lub preparatu osocza bogatopłytkowego ( PRP).

Biodro tancerza

Zespół trzaskającego biodra, zwany także biodrem tancerza to schorzenie, charakteryzujące się słyszalnym tarciem i przeskakiwaniem w okolicy stawu biodrowego podczas ruchu w wyniku konfliktu tkanek miękkich z wyniosłościami kostnymi. Objawy przeskakiwania okolicy biodra pojawiają się podczas ruchu w stawie biodrowym a u osób aktywnych fizycznie – sportowców, tancerzy w wyniku przewlekłego drażnienia nasilają się dolegliwości bólowe.

Leczenie rozpoczyna się od farmakoterapii oraz leczenia rehabilitacyjnego .Wdrożenie ćwiczeń poprawiających stabilizację, propriocepcję (czucie głębokie) i siłę kończyn dolnych.
W celu zmniejszenia dolegliwości bólowych i stanu zapalnego można zastosować zabiegi fizykalne, takie jak: laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, krioterapia, jonoforeza i fala uderzeniowa. Wspomagającym działaniem jest kinesiotaping. Dzięki temu zmniejszy się przyparcie pasma biodrowo-piszczelowego do krętarza większego.

W przypadkach nawrotów , bez efektu po leczeniu zachowawczym , wskazane jest leczenie operacyjne.