Diagnostyka i leczenie urazów stawu łokciowego

Staw łokciowy jest złożonym stawem składającym się z trzech kości – kości ramiennej, promieniowej i łokciowej połączonych ze sobą układem więzadeł i  przyczepów mięśni, otoczonych torebką stawową. Każde uszkodzenie stawu łokciowego czy to w wyniku urazu, przewlekłego przeciążenia lub chorób zapalnych może spowodować ograniczenia ruchomości i przewlekłe dolegliwości bólowe.  Leczenie uszkodzeń stawu łokciowego jest niezwykle trudne i często połączone z długotrwałą rehabilitacją i wymaga od pacjenta  ścisłej współpracy z lekarzem i fizjoterapeutą.

Łokieć golfisty

Łokieć golfisty jest wynikiem przewlekłego stanu zapalnego nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej w wyniku przeciążenia przyczepów mięśni zginaczy nadgarstka. Najczęściej dotyka mężczyzn między 35. a 55. rokiem życia i jest wynikiem wykonywanej pracy wymagającej podnoszenia ciężkich przedmiotów lub powtarzających się czynności zginania w stawie nadgarstkowym lub uprawiania sportu (golf, badminton, wioślarstwo, squash, wspinaczka). Objawem schorzenia jest ból zlokalizowany miejscowo lub promieniujący obwodowo w kierunku ręki  po wewnętrznej części przedramienia. W zaawansowanych przypadkach pojawia się duża wrażliwość przy dotyku w okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.

Leczenie łokcia tenisisty w początkowym stadium polega na podaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych i stosowanie fizykoterapii, dobre  wyniki przynosi stosowanie fali uderzeniowej. Okresowo zaleca się stosowanie ortez, a  w przypadkach  niepoddających się leczeniu zachowawczemu stosowane są iniekcje preparatów osocza bogatopłytkowego ( PRP) powodujących regenerację tkanek lub leków sterydowych zmniejszających stan zapalny . Zaleca się także odciążenie kończyny i fizykoterapię.

W zaawansowanych przypadkach w których brak poprawy po leczeniu zachowawczym wskazane jest leczenie operacyjne.

Łokieć tenisisty

Łokieć tenisisty to entezopatia  przyczepu mięśnia prostownika palców do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Częstym objawem jest promieniowanie w kierunku obwodowym przedramienia i nadgarstka. Najczęstszą przyczyną jest przeciążenie w wyniku potarzanych ruchów palców i nadgarstka u osób pracujących fizycznie , podnoszących ciężkie przedmioty, pracujących na komputerze, sportowców. Choroba objawia się:

  • znacznym bólem podczas wykonywania ruchów  chwytania, w późniejszym etapie bóle nocne, spoczynkowe,
  • bolesnością uciskową w obrębie  bocznej powierzchni łokcia,
  • narastającym bólem podczas czynnego zgięcia grzbietowego nadgarstka .

Leczenie schorzenia jest  zazwyczaj długotrwałe, opiera się na podawaniu leków przeciwzapalnych oraz odciążeniu kończyny przy pomocy ortez w połączeniu z leczeniem rehabilitacyjnym.  Dobre efekty uzyskuje się po zastosowaniu  fali uderzeniowej. Zabieg przeprowadza się co 2-3 dni , zazwyczaj 5. W przypadku braku poprawy stosowane są miejscowe iniekcje osocza bogatopłytkowego ( PRP), preparatów kolagenowych lub  miejscowe podawanie  sterydów zmniejszających stan zapalny i dolegliwości bólowe. Leczenie operacyjne jest wskazane w przypadkach opornych na leczenie zachowawcze.

Neuropatie uciskowe

Neuropatie uciskowe spowodowane są uciskiem nerwu łokciowego (Zespół rowka nerwu łokciowego) w kanale okolicy stawu łokciowego. Występuje częściej u mężczyzn w kończynie dominującej. Przyczynami schorzenia są:

  • zmiany przeciążeniowe kończyny,
  • urazy stawu łokciowego( stłuczenia , urazy więzadłowe, złamania, 
  • cukrzyca, alkoholizm, zapalenia stawu łokciowego w wyniku zapalenia stawów (RZS),

Objawy zespołu rowka nerwu łokciowego rozwijają się stopniowo  i początkowo mogą zostać zbagatelizowane. Zazwyczaj nasilają się  w godzinach nocnych, a  w późniejszym etapie w ciągu dnia. Główne objawy to: drętwienia palców IV i V, zaburzenia czucia palców, zaniki mięśni ręki i postępujący przykurcz palców.

Leczenie neuropatii nerwu łokciowego w przypadku potwierdzenia w badaniu EMG jest leczeniem operacyjnym. W początkowych stadiach choroby można stosować leki przeciwzapalne, fizykoterapię. W przypadku niepowodzenia terapii zaleca się operację. Zabieg polega na uwolnieniu nerwu, usunięciu tkanek powodujących ucisk nerwu, czasem wymagana jest transpozycja nerwu. Zabieg operacyjny wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym. Zalecana jest w okresie pooperacyjnym fizykoterapia.

Zmiany urazowe i pourazowe

Urazy stawu łokciowego są jednym z najtrudniejszych do leczenia ze względu na wysoki procent występowania powikłań w postaci ograniczeń ruchomości. Leczenie operacyjne jest często jednym z elementów leczenia kompleksowego, w którym bardzo istotną rolę pełni leczenie rehabilitacyjne i ścisła współpraca pacjenta z lekarzem i fizjoterapeutom. Leczenie operacyjne wymaga precyzji w odtworzeniu warunków anatomicznych, uszkodzeń aparatu więzadłowego, czasem ze względu na występujące przykurcze tkanek okołostawowych wskazane jest leczenie operacyjne rewizyjne. Uszkodzenia tkanek miękkich również mogą doprowadzać do ograniczenie ruchomości stawu. Długotrwałe leczenie rehabilitacyjne zmniejszenie odsetka wystąpienia  ograniczenia ruchomości stawu. W przychodni  Ortodentika doświadczony zespół lekarski i fizjoterapeutyczny oferuję kompleksowe leczenie zmian pourazowych stawu łokciowego .