Urazy i leczenie stawu barkowego

Staw barkowy jest jest stawem o największym zakresie ruchomości i jednym z najtrudniejszych  stawów do leczenia. Złożona budowa stawu, skomplikowany układ aparatu więzadłowego w przypadku urazów powoduje ograniczenia ruchomości i przewlekłe dolegliwości bólowe utrudniające życie codzienne i pracę zawodową. W skład stawu barkowego zliczane są staw ramienno-łopatkowy, staw barkowo-obojczykowy, staw mostkowo-obojczykowy oraz przestrzeń podbarkowa. Uszkodzenie każdej z tych struktur może powodować występowanie dolegliwości bólowych i objawiać się ograniczeniem zakresu ruchomości. Objawami są:

 • bóle w czasie ruchu, bóle spoczynkowe, często nasilające się się w nocy,
 • znacznego stopnia ograniczenie ruchomości,
 • bóle promieniujące do kręgosłupa lub na obwód kończyny.

Urazami powodującymi uszkodzenia stawu barkowego są:

 • urazy pośrednie – upadku na wyprostowaną lub zgiętą kończynę,
 • urazy bezpośrednie,
 • uszkodzenia powstające w wyniku zmian przeciążeniowych , stanów zapalnych , schorzeń ogólnoustrojowych (zapaleń, chorób tarczycy i in.).

Następstwami urazów i schorzeń mogą być:

 • niestabilności stawu (ramienno-łopatkowego),
 • uszkodzenia stożka rotatorów (częściowe lub całkowite),
 • uszkodzenia obrąbka stawowego,
 • uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego,
 • złamania,
 • zmiany zwyrodnieniowe.

Diagnostyka uszkodzeń barku obejmuje badanie lekarskie, diagnostykę RTG, USG, często rozszerzoną o specjalistyczne badania MRI, scyntygrafię kości i stawów  i/lub artro TK. Często badanie RTG jest niedoceniane przez lekarzy pierwszego kontaktu, a pozwala na wczesne rozpoznanie zmian urazowych, zwyrodnieniowych lub zmian ogniskowych.

Leczenie uzależnione jest od prawidłowo postawionej diagnozy i niejednokrotnie wymaga wielu badań diagnostycznych obrazowych i laboratoryjnych. Leczenie objawowe jest nieuzasadnione.

W procesie terapeutycznym bardzo istotną role pełni leczenie rehabilitacyjne, czasem wielotygodniowe lu wielomiesięczne. Wymagana jest ścisła współpraca pacjenta z lekarzem i fizjoterapeutą celem osiągnięcia zadowalającego wyniku leczenia.

W leczeniu stosowana jest farmakoterapia, iniekcje okołostawowe preparatów  sterydowych, osocza bogatopłytkowego (PRP), leczenie operacyjne. Operacje uzależnione są od rodzaju schorzenia i obejmują operację rekonstrukcyjne aparatu więzadłowego, obrąbka stawowego, rekonstrukcji ścięgien, operacje kostne. W każdym przypadku wskazana jest intensywna długoterminowa rehabilitacja w okresie przed i pooperacyjnym.

Poznaj  ofertę leczenia schorzeń barku  w specjalistycznej przychodni Ortodentika w Łukowie.

Artroskopia

Artroskopia stawu barkowego jest mało inwazyjną metodą leczenia operacyjnego. Zmniejsza traumatyzację tkanek okołostawowych, zwiększa możliwość wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej. Operacja przebiega najczęściej  w znieczuleniu ogólnym, choć w niekiedy konieczne jest połączenie znieczulenia ogólnego z przewodowym. Dzięki niewielkim dostępom zabiegowym, lekarz wprowadza do stawu kamerę, co daje możliwość dokładnego obejrzenia struktur stawowych  w powiększeniu i przeprowadzenia naprawy uszkodzonych struktur.

Zabieg artroskopowy: 

 • uszkodzeń ścięgan mięśnia dwugłowego ramienia,
 • rekonstrukcja stożka rotatorów,
 • rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawowego,
 • zespołu cieśni podbarkowej,
 • uszkodzeń stawu barkowo-obojczykowego.

Zespoły bólowe

Zespół bolesnego barku (PHS) jest określeniem wielu  schorzeń powodujących dolegliwości bólowe i ograniczenie ruchomości stawu barkowego. Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka w postaci badania klinicznego rozszerzonego o badania obrazowe i laboratoryjne warunkują powodzenia leczenia i osiągnięcie dobrego wyniku. Główne przyczyny choroby to:

 • uszkodzenie ścięgien,
 • zapalenie kaletki podbarkowej,
 • przeciążenie mięśni,
 • choroby reumatyczne,
 • zmiany zwyrodnieniowe.

Leczenie zespołu bolesnego barku zaczyna się od postępowania zachowawczego: farmakoterapii i rehabilitacji. Bardzo istotna jest rehabilitacja prowadzona przez doświadczonego fizjoterapeutę posiadającego odpowiednie doświadczenie i zaplecze sprzętowe.  Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi efektów, należy zdecydować się na operację. Zabieg przeprowadzany jest zazwyczaj metodą artroskopową.

Urazy stawu barkowego

Urazy stawu barkowego są najbardziej trudnych do leczenia urazów narządu ruchu . Mogą dawać powikłania wczesne i odległe.  Do najczęstszych należą:

 • uszkodzenie stożka rotatorów,uszkodzenia złożonego aparatu ścięgnisto-mięśniowego struktur z miejscem przyczepu okolicy guzków kości ramiennej. Przyczyną tego schorzenia mogą być zmiany  przeciążeniowe, czyli  sumujące się mikrourazy, prowadzące do osłabienia, a czasem przerwania, lub urazowe w przypadku ostrych urazów. Objawy to: silny ból okolicy  barku, osłabieniem ramienia oraz ograniczeniem ruchu;
 • niestabilność stawu ramiennego – najczęściej pourazowa. Często wymaga leczenia operacyjnego w celu ograniczenia powikłań ograniczenia ruchomości i rozwoju zmian zwyrodnieniowych;
 • konflikt podbarkowy –  schorzenie przewlekłe o postępujących charakterze powodujące postępujące ograniczenie ruchomości i przewlekły zespół bólowy. Dobre wyniki leczenia leczenia operacyjnego uzyskiwane są po prawidłowej kwalifikacji na podstawie specjalistycznej diagnostyki. Wielospecjalistyczna przychodnia Ortodentika zapewnia konsultacje doświadczonego zespołu lekarzy ortopedów i fizjoterapeutów z profesjonalnym zapleczem sprzętu dającym możliwość kompleksowego leczenia schorzeń barku.